Kontakt

Siedziba firmy:
ul. Przemysłowa 68,
43 – 100 Tychy
Tel:   +48 32 254 50 48
E-mail: biuro@qhs.pl
rekrutacja@qhs.pl

NIP: 954 275 63 31
REGON: 361860740

KRS: 0000564567

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Biuro regionalne Lubań
ul. Jana Pawła II
59-800 Lubań
Mobile:   +48 887 067 000

 

Biuro regionalne Legnica

ul. Tatrzańska 15

59-200 Legnica

Biuro regionalne Bielsko-Biała
ul. Montażowa 3b
43-300 Bielsko-Biała
E-mail: biuro.bielsko@qhs.pl